Weź udział w badaniu Quake Live a otrzymasz 150 lub 300zł!

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w badaniu naukowym, badającym relacje pomiędzy treningiem z grą, a sprawnością umysłową. Wyniki tych badań mają na celu poszerzenie wiedzy naukowej o możliwościach rehabilitacji funkcjonowania pacjentów z ADHD.

W ramach badania uczestnicy, odbędą trzy sesje laboratoryjne, podczas których będą wykonywać zadania komputerowe. Losowo wybrani Uczestnicy wezmą udział w trwającym 14 dni treningu z grą. Trening będzie wykonywany przez uczestników w domu.

Jakie są wymagania, aby wziąć udział?

W badaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby spełniające następujące kryteria:

 • wiek min. 18 lat
 • wymagany język ojczysty: polski
 • język obcy: angielski średnio-zaawansowany (zrozumienie interfejsu gry)
 • podstawowa znajomość obsługi komputera
 • posiadanie komputera z:
  • klawiaturą
  • zewnętrzną myszą
  • systemem Windows (7, 8 lub 10)
  • łączem internetowym min. 1 Mb/s.

Dodatkowo:

 • Uczestnik badania nie może posiadać wad wzroku innych niż krótkowzroczność (miopia) lub dalekowzroczność (nadwzroczność). W przypadku posiadania którejś z wymienionych wad wzroku, niezbędne jest korzystanie z okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych w trakcie spotkań w laboratorium.
 • W eksperymencie nie mogą brać udziału osoby ze zdiagnozowaną epilepsją.
 • W eksperymencie nie mogą brać udziału osoby z problemami zdrowotnymi uniemożliwiającymi siedzenie przez ok. 30 min.

Jakie jest wynagrodzenie za udział?

Za udział w badaniu każdy uczestnik otrzyma nagrodę. Osoby biorące udział w badaniu zostaną losowo przypisane do jednej z dwóch grup:

 • Grupa treningowa – każdy Uczestnik otrzyma 100 zł po zakończeniu drugiego spotkania i 200 zł po zakończeniu trzeciego spotkania (ok. 2-3 mies. po 2 spotkaniu).
  Łącznie: 300 zł.
 • Grupa bez treningu – każdy Uczestnik otrzyma 50 zł po zakończeniu drugiego spotkania i 100 zł po zakończeniu trzeciego spotkania (ok. 2-3 mies. po 2 spotkaniu).
  Łącznie: 150 zł.

Badanie jest w pełni anonimowe, a dane osobowe, takie jak wiek czy płeć, zbierane są jedynie w celach statystycznych.

Jak przebiega badanie?

Zależnie od grupy treningowej, do której zostaną Państwo losowo wybrani, Państwa udział będzie wyglądał następująco:

przebieg_badania

Grupa treningowa

 1. Przed udziałem w badaniu – Wypełnienie kwestionariusza, ewentualne bezpłatne spotkanie diagnostyczne z dr. Pawłem Holasem, umówienie na spotkanie
 2. Pierwsze spotkanie (ok. 2 godz.) – Wykonanie zadań komputerowych, dopełnienie formalności (zgoda na udział w badaniu, umowa itp.), szkolenie z podstaw gry
 3. Okres treningowy (14 dni) – Będą Państwo grali codziennie od 1 do 2 godzin w grę treningową. Wypełnią Państwo krótkie ankiety wysłane na adres e-mail.
 4. Drugie spotkanie (ok. 1,5 godz.) – Wykonanie zadań komputerowych, formalności
 5. Okres bez grania (min. 2 miesiące) – Okres w którym nie będą Państwo grali w żadne gry komputerowe.
 6. Trzecie spotkanie (ok. 1,5 godz.) – Wykonanie zadań komputerowych, formalności

Grupa bez treningu

 1. Przed udziałem w badaniu – Wypełnienie kwestionariusza, ewentualne bezpłatne spotkanie diagnostyczne z dr. Pawłem Holasem, umówienie na spotkanie
 2. Pierwsze spotkanie (ok. 1,5 godz.) – Wykonanie zadań komputerowych, dopełnienie formalności (zgoda na udział w badaniu, umowa itp.)
 3. Okres bez grania (14 dni) – Okres w którym nie będą Państwo grali w żadne gry komputerowe.
 4. Drugie spotkanie (ok. 1,5 godz.) – Wykonanie zadań komputerowych, formalności
 5. Okres bez grania (min. 2 miesiące) – Okres w którym nie będą Państwo grali w żadne gry komputerowe.
 6. Trzecie spotkanie (ok. 1,5 godz.) – Wykonanie zadań komputerowych, formalności

Zarejestruj się aby otrzymać zaproszenie!

Aby wziąć udział w tym badaniu prosimy wypełnić ogólny formularz zgłoszeniowy do badań prowadzonych przez GamesLab.

Gdzie przeprowadzane jest badanie?

Spotkania są przeprowadzane laboratorium S 105 w budynku Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (ul. Gocławska 12) w indywidualnie uzgodnionym terminie w godzinach 10 – 18.

Kierownik badania, skontaktuje się z wybranymi osobami, które wypełniły kwestionariusz w celu poinformowania o szczegółach i uzgodnienia dokładnego terminu badania. W związku z założeniami naukowymi badania, zapraszane są osoby spełniające niejawne kryteria naukowe projektu, dlatego nie wszyscy zapisani mogą zostać zaproszeni, a część może zostać zaproszona dopiero po dłuższym czasie. W formularzu rekrutacyjnym mogą Państwo wyrazić zgodę na kontakt dot. udziału w innych badaniach przeprowadzanych przez laboratorium obecnie lub w przyszłości.

Jaki jest cel naukowy projektu?

Przez długi czas badania nad ADHD koncentrowały się głównie na dzieciach i młodzieży, jednak od niedawna znaczna liczba publikacji wskazuje na kontynuację tego zaburzenia do dorosłości. Pacjenci cierpią z powodu zaburzenia tzw. funkcji poznawczych, wpływających na codzienne czynności, np. trudność w podejmowaniu i organizacji działań, trudności w komunikacji, brawurowa jazda. Obecne metody poprawy funkcjonowania poznawczego u pacjentów z ADHD skupiają się na treningach pamięci operacyjnej (krótkotrwałej). Jadnakże, badania na ich temat nie są wolne od wad: braki badań długoterminowych, grupy kontrolnej, niewielka liczba miar poznawczych, czy częste skupienie na ADHD u dzieci.

Wykorzystanie gier wideo w tym celu było proponowane już ponad trzy dekady temu, jednak dopiero na skutek przekonujących badań z ostatnich 10 lat, propozycja ta jest warta należnej uwagi. Dotychczas opublikowano już ponad 80 artykułów naukowych na temat poprawy intelektualnej wynikłej z grania w gry wideo. Jadnak do tej pory nie dokonano próby wykorzystania powszechnie dostępnych gier komputerowych w treningach intelektu u populacji klinicznych.

Dotychczasowe badania wykazały, że gracze komputerowi osiągają wyższe wyniki od osób nie grających w gry w różnych testach poznawczych: np. pamięci czy zdolności utrzymania uwagi. Ponadto poprawa poznawcza poprzez trening z grą utrzymuje się przez wiele tygodni lub miesięcy. Badania wykazały, że możliwy jest transfer umiejętności zdobytych w grze, to znaczy poprawa obserwowalna jest nie tylko w grze, ale i w różnych testach zdolności intelektualnych. Na przykład, badania z osobami starszymi wykazały poprawę kontroli poznawczej po treningu z grą wideo. Jest to istotne, ponieważ zarówno pacjenci z ADHD, jak i osoby starsze, cierpią z powodu podobnego zestawu deficytów uwagowych i poznawczych.

Nasz projekt podda ocenie efektywność treningu z grą wideo jako metody poprawy intelektualnej poprzez porównanie grup treningowych. Zweryfikuje on też, czy te pozytywne wyniki treningu utrzymują się po kilku tygodniach od ukończenia treningu. Skuteczna pomoc w poprawie funkcji poznawczych może przełożyć się na porawę funkcjonowania, które jest znacznie upośledzone z powodu ADHD. Dlatego głównym celem tego projektu badawczego jest sprawdzenie, czy poprawa funkcji poznawczych następująca w wyniku treningu z grą może odnieść podobne rezultaty jak u zdrowej populacji.

Bartek
mgr Bart Sobczyk
Wydział Psychologii
Uniwersytet SWPS

Kierownik Projektu

Psycholog, pomysłodawca, odpowiedzialny za codzienną realizację projektu

Zobacz profil Barta


Paweł
dr n. med. Paweł Holas
Wydział Psychologii
Uniwersytet Warszawski

Psychiatra, opiekun merytoryczny projektu, diagnoza i opieka nad osobami badanymi

Realizowany przez nas projekt jest niezależny i finansowany jest ze środków własnych. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt z kierownikiem badania.

Patronat nad badaniem

Miło nam poinformować, że nasze badanie otrzymało poparcie Fundacji Savant działającej na rzecz dzieci i dorosłych z ADHD oraz opiekującej się forum poświęconemu tematowi ADHD.
Fundacja Savant