Aneta Brzezicka

PRINCIPAL INVESTIGATOR

Education

 • 2015 – dr hab. professor of the University of Social Sciences and Humanities – Faculty of Psychology, University of Social Sciences and Humanities
 • 2004 – PhD in Psychology at Faculty of Psychology, University of Social Sciences and Humanities
 • 2001 – MA in Psychology at Faculty of Psychology, University of Warsaw
Alt Text
Aneta Brzezicka, PhD
Associate Professor at University of Social Sciences and Humanities

Contact AnetaPublications

 1. Sobczyk, B., Dobrowolski, P., Skorko, M., Michalak, J., Brzezicka, A. (2015). Issues and Advances in Research Methods on Video Games and Cognitive Abilities. Frontiers in Psychology.
 2. Zakrzewska, M. Z., & Brzezicka, A. (2014). Working memory capacity as a moderator of load-related frontal midline theta variability in Sternberg task. Frontiers in Human Neuroscience, 8.
 3. Brzezicka, A., Kamiński, J. i Wróbel, A. (2013). Local resource depletion hypothesis as a mechanism for action selection in the brain. Behavioral and Brain Sciences, 36 (6).
 4. Brzezicka, A. (2013, in press). Integrative deficits in depression as a result of fronto-parietal network dysfunctions. Acta Neurobiologiae Experimentalis.
 5. Cybulska-Kłosowicz, A., Brzezicka, A., Zakrzewska, R. i Kossut, M. (2013). Correlated activation of the thalamocortical network in a simple learning paradigm. Behavioural Brain Research
 6. Blinowska, K., Kamiński, M., Brzezicka, A. i Kamiński, J. (2013). Application of directed transfer function and network formalism for assessment of functional connectivity in working memory task. Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical & Engineering.
 7. von Hecker, U., Sedek, G. i Brzezicka, A. (2013). Impairments in mental model construction and benefits of defocused attention: Distinctive facets of subclinical depression. European Psychologist., 18(1), 35–46.
 8. Brzezicka, A., Krejtz, I., von Hecker, U. i Laubrock, J. (2012). Eye movement evidence for defocused attention in depression – perceptual span analysis. International Journal of Psychophysiology, 85, 129-133. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2011.09.022.
 9. Kamiński, J. Brzezicka, A., Gola, M. i Wróbel, A. (2012). Beta band oscillations engagement in human alertness process. International Journal of Psychophysiology, 85, 125-128. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2011.11.006.
 10. Gola, M., Kamiński, J., Brzezicka, A. i Wróbel, A. (2012). Beta band oscillations as a correlate of alertness – Changes with aging. International Journal of Psychophysiology, 85, 62-67. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2011.09.001.
 11. Kamiński, J., Brzezicka, A. i Wróbel, A. (2011). Short term memory capacity (7+/-2) predicted by theta to gamma cycle length ratio. Neurobiology of Learning and Memory, 95, 19-23.
 12. Brzezicka, A., Sędek, G., Marchewka, A., Gola, M., Jednoróg, K., Królicki, L., i Wrobel, A. (2011). A role for the right prefrontal and bilateral parietal cortex in four-term transitive reasoning: An fMRI study with abstract linear syllogism tasks. Acta Neurobiologiae Experimentalis. 71, 479–495.
 13. Brzezicka, A., Kamiński, M., Kamiński, J. i Blinowska, K. (2011). Information transfer during transitive reasoning task. Brain Topography, 24, 1-8.
 14. Radwanska, A., Debowska, W., Liguz-Lecznar, M., Brzezicka, A., Kossut, M. i Cybulska-Klosowicz, A. (2010). Involvement of retrosplenial cortex in classical conditioning. Behavioural Brain Research
 15. Sedek, G., Brzezicka, A. i von Hecker, U. (2010). The unique cognitive limitation in subclinical depression: The impairment of mental model construction. [w:] A. Gruszka, G. Matthews i B. Szymura (red.) Handbook of Individual Differences in Cognition: Attention, Memory and Executive Control (str. 335-352). Springer Publisher.
 16. Courage, M. L., Howe, M.L., Ilkowska, M., Engle, R.W., Kossowska, M., Orehek, E., Kruglanski, A.W., McVay, J.C., Kane, J., Marszał-Wiśniewska, M., Zajusz, D., Orzechowski, J., Sedek, G. i Brzezicka, A. (2010). Individual Differences in Working Memory and Higher-Ordered Processing: The Commentaries. [w:] A. Gruszka, G. Matthews i B. Szymura (red.) Handbook of Individual Differences in Cognition: Attention, Memory and Executive Control (str. 419 – 436). Springer Publisher.
 17. McIntosh D.N., Sedek G., Fojas-Grammer S., Brzezicka-Rotkiewicz A. i Kofta M. (2005). ”Cognitive performance after pre-exposure to uncontrollability and in a depressive states: Going with a simpler ‘Plan B’” [w:] R. Engle, G. Sedek, U. von Hecker i D. N. McIntosh (red.), Cognitive Limitations in Aging and Psychopathology (s. 219-246). Cambridge University Press.

Publications in Polish

 1. Brzezicka, A i Kamiński, J. (2010). Neuromarketing. Możliwości i ograniczenia. [w:] M. Wierzchoń i J. Orzechowski (red.) Nowe trendy w reklamie. Wydawnictwo SWPS Academica.
 2. Brzezicka A. i Krejtz I. (2009). Neuropoznawcza perspektywa w psychopatologii – wstęp redakcyjny. [w:] Neuropoznawcza Perspektywa w Psychopatologii (str. 7-14). Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań.
 3. Brzezicka, A. i Radzikowska, Z. (2009). Wpływ stanów euforycznych na funkcjonowanie poznawcze – perspektywa neuropoznawcza. [w:] A. Brzezicka i I. Krejtz. Neuropoznawcza perspektywa w psychopatologii. Poznań: SPA, s. 109-127.
 4. Holas, P. i Brzezicka, A. (2009). Pamięć i uwaga w lęku: zniekształcenia we wczesnych i późnych etapach przetwarzania informacji. [w:] M. Fajkowska i B. Szymura (red.) Lęk. Geneza-Mechanizmy-Funkcje. Wydawnictwo Scholar.
 5. Brzezicka, A. (2009). Zmiany w funkcjonowaniu pamięci roboczej związane z wiekiem – rola prędkości przetwarzania informacji. [w:] R. Balas, J. Orzechowski, K. T. Piotrowski, Z. Stettner (red.). Pamięć robocza.
 6. Gola, M., Kamiński, J., Brzezicka, A. i Wróbel, A. (2008). Długość oraz częstotliwość występowania paczek beta jako neuronalny korelat zmian mechanizmu uwagi związanych z procesami starzenia. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Vol. XL, Suplement 1/2008, 80 – 85.
 7. Kamiński, J., Brzezicka, A. i Wróbel, A. (2008). Aktywność EEG w paśmie alfa podczas wykonywania zadań angażujących uwagę wzrokową. Przegląd Psychologiczny, 51(2), 135-148.
 8. Brzezicka-Rotkiewicz, A. (2007). Rola lęku i myśli automatycznych w kształtowaniu zaburzeń poznawczych w depresji. Studia Psychologiczne, 45(1), 33-42.
 9. Brzezicka, A. i Bedyńska, S. (2007). Podręczny przewodnik statystyczny, czyli jak analizować dane. [w:] S. Bedyńska i A. Brzezicka-Rotkiewicz, (red.) Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analiz statystycznych. Warszawa: Wydawnictwo SWPS ACADEMICA.
 10. Bedyńska, S. i Brzezicka, A. (2007). Jak badać zjawiska psychologiczne? [w:] S. Bedyńska i A. Brzezicka, (red.) Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analiz statystycznych. Warszawa: Wydawnictwo SWPS ACADEMICA.
 11. Rycielski, P. i Brzezicka, A. (2007). Wnioskowanie statystyczne na danych jakościowych. Testy chi kwadrat. [w:] S. Bedyńska i A. Brzezicka-Rotkiewicz, (red.) Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analiz statystycznych. Warszawa: Wydawnictwo SWPS ACADEMICA.
 12. Sędek G., Brzezicka-Rotkiewicz A. i Bedyńska S. (2006). Tworzenie modeli umysłowych w starszym wieku i w stanach obniżonego nastroju [w:] M. Fajkowska-Stanik, M. Marszał-Wiśniewska i G. Sędek, Podpatrywanie myśli i uczuć. Zaburzenia i optymalizacja procesów emocjonalnych i poznawczych., Gdańsk: GWP, s. 101-118.
 13. Bedyńska S., Brzezicka-Rotkiewicz A. i Zabłocka A. (2006). Emocjonalne i poznawcze komponenty mechanizmu zjawiska zagrożenia stereotypem [w:] M. Fajkowska-Stanik, M. Marszał-Wiśniewska i G. Sędek (red.), Podpatrywanie myśli i uczuć. Zaburzenia i optymalizacja procesów emocjonalnych i poznawczych. Gdańsk: Wydawnictwo GWP, s. 119-132.
 14. Brzezicka-Rotkiewicz, A. (2006). Analiza porównawcza funkcjonowania pamięci operacyjnej u osób subklinicznie depresyjnych i starszych: Paradygmat poznawczej psychofizyki. Statystyka i data mining w badaniach naukowych. s. 105 – 110. Kraków: Wydawnictwo Statsoft.
 15. Piber-Dąbrowska K. i Brzezicka-Rotkiewicz A. (2005). Kiedy zawiesza się umysł. [w:] Piber-Dąbrowska K. i Brzezicka-Rotkiewicz A. (red). Zawieszony umysł. Pozaosobowościowe dystraktory sprawności umysłowej. Wydawnictwo SWPS ACADEMICA
 16. Brzezicka-Rotkiewicz A. i Bedyńska S. (2005). Pamięć operacyjna a sprawność umysłowa. [w:] Piber-Dąbrowska K. i Brzezicka-Rotkiewicz A. (red). Zawieszony umysł. Pozaosobowościowe dystraktory sprawności umysłowej. Wydawnictwo SWPS ACADEMICA.
 17. Brzezicka-Rotkiewicz A. i Sędek G. (2005). Porównanie ograniczeń pamięci roboczej w starzeniu się i depresji: Przegląd i wnioski z badań własnych. Studia Psychologiczne, 43(1), 63-73.
 18. Holas, P., Brzezicka-Rotkiewicz A., Sędek, G. (2004). Zaburzenia procesów hamowania u pacjentów depresyjnych. Psychiatria Polska, 39(3). Suplement.
 19. Brzezicka-Rotkiewicz A. i Sędek G. (2004). Poznawcza psychofizyka – nowa metoda badań funkcji poznawczych człowieka” [w:] M. Fajkowska-Stanik K. Drat-Ruszczak i M. Marszał-Wiśniewska (red.), Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej. Wydawnictwo SWPS ACADEMICA.
 20. Brzezicka-Rotkiewicz A. i Sędek G. (2003). Zaburzenia funkcjonowania pamięci operacyjnej w depresji subklinicznej: Metodyka poznawczej psychofizyki. Studia Psychologiczne, 41, 61-87.

Monographs

 1. Brzezicka, A. i Krejtz, I. (2009). Neuropoznawcza perspektywa w psychopatologii. Wydanie książkowe Czasopisma Psychologicznego.
 2. I. Krejtz, A. Brzezicka i A. Wróbel (red.)(2009). Zniekształcenia funkcjonalne uwagi i pamięci w wybranych stanach psychopatologicznych: Perspektywa poznawcza i neuropsychologiczna. Studia Psychologiczne, 47 (4).
 3. S. Bedyńska, i A. Brzezicka (red.) (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analiz statystycznych na przykładach z psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS ACADEMICA.
 4. Piber-Dąbrowska K. i Brzezicka-Rotkiewicz A. (red). (2005). Zawieszony umysł. Pozaosobowościowe dystraktory sprawności umysłowej. Warszawa: Wydawnictwo SWPS ACADEMICA.

Conferences

 1. Brzezicka, A., Kowalczyk, N. i Bielecki, M. (August, 2013). Frontal Theta Power as a Predictor of Sternberg Task Performance –Multilevel Approach. Speech at ESCOP 2013. Budapest, Hungary.
 2. Zakrzewska, M. i Brzezicka, A. (June, 2013). Zmiany w pasmie theta w reakcji na obciążenie pamięci u osób z niską i wysoką pojemnością pamięci roboczej. Speech at „44 Zjazd Psychiatrów Polskich – Między neurobiologią a środowiskiem”, Lublin, Poland.
 3. Brzezicka, A. i Kamiński, J. (September, 2012). How to predict short-term memory capacity by measuring EEG signal?. Speech at 6th European Working Memory Symposium (EWOMS). Fryburg. Switzerland.
 4. Kamiński, J., Brzezicka, A. i Wróbel, A. (July, 2012). Length of individual gamma cycle predicts increase of reaction time in Sternberg task. Poster presented at 8th FENS Forum. Barcelona. Spain.
 5. Brzezicka, A. (June, 2012). Psychofizjologiczne mediatory zaburzeń poznawczych w depresji. Speech at XXI Kolokwia Psychologiczne Komitetu Psychologii PAN.
 6. Brzezicka, A. i Krejtz, I. (May, 2012). Różnice w zakresie percepcyjnym między osobami dysforycznymi i zdrowymi i ich wpływ na zapamiętywanie informacji. Speech at seminar on eyetracking research methods organized by Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML). Warszawa, Poland.
 7. Kamiński, J., Brzezicka, A. i Wróbel, A. (April, 2012). Reaction time increase (delta RT) in Sternberg task correlate with individual gamma cycle length: Further evidence for Lisman and Idiart’s STM model. Speech at conference: Neuronus. Kraków, Poland.
 8. Brzezicka, A. i Krejtz, I. (April, 2012). Defocused attention in dysphoria: Eye movement evidence. Poster at conference: Neuronus. Kraków, Poland.
 9. Brzezicka, A., Krejtz, Laubrock, J. i von Hecker, U. (August, 2011). Eye movement evidence for defocused attention in dysphoria – a perceptual span analysis. Speech at 16th European Conference on Eye Movements. Marsylia, France.
 10. Brzezicka, A. i Bedyńska, S. (July, 2011). Intelectual helplessness and academic achievement: the protective role of dispositional optimism. Poster prezentowany na The 12th European Congress of Psychology. Istanbul. Turkey.
 11. Brzezicka, A,., Kamiński, J., Wróbel, A. (May, 2011). EEG predictors of short-term memory capacity. Speech na Krakow Workshop on Psychophysiology 2011. Kraków.
 12. Brzezicka, A. (February, 2011). “Introduction to neuroimaging methods”. Course for students taking part in interdisciplinary school ‘Research methods in cognitive studies’ (REMICS 2011) organized by the Interdisciplinary Center For Applied Cognitive Studies (ICACS)
 13. Brzezicka, A i Wołyńczyk, D. (June, 2010). Psychofizjologiczne korelaty zaburzeń poznawczych w depresji. Speech at XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich – Świat współczesny a psychiatria , Poznań.
 14. Brzezicka, A., Kamiński, J., Gola, M. i Wróbel, A. (May, 2010). Beta band oscillations engagement in human alertness process. Speech at Krakow Workshop on Psychophysiology 2010. Kraków.
 15. Krejtz, I. i Brzezicka, A. (May, 2010). Eye movement evidence for defocused attention in depression. Speech at Krakow Workshop on Psychophysiology 2010. Kraków.
 16. Participation as a teacher at international interdisciplinary winter school „Research methods in cognitive studies 2” (REMICS 2010, Zakopane, February 2010) – organized within ERASMUS Intensive Programme – (co-instructing Statistics & Methodology Learning Club).
 17. Brzezicka, A. (November, 2009). Memory and reasoning processes in depression: The Role of Frontal Alpha Asymmetry. Speech at Body, Perception and Awareness: Motor and multimodal perspectives, within Cognitive Autum in Torun. Toruń.
 18. Brzezicka, A., Blinowska, K., Kamiński, M. & Kamiński, J. (November, 2009). Information transfer during simple and complex working memory tasks. Speech at Consciousness and its Measures, Neuromath meeting, Limassol, Cyprus.
 19. Brzezicka, A. & Kaminski, J. (October, 2009). EEG Correlates of Information Processing in Simple and Complex Working Memory Tasks. Poster presented at 49th Annual Meeting of Society for Psychophysiological Reasearch. Berlin, Germany.
 20. Brzezicka, A. & Kaminski, J. (October, 2009). Frontal Alpha Asymmetry as a Moderator of Depressed Mood Influence on Cognitive Task Performance. Poster presented at 49th Annual Meeting of Society for Psychophysiological Reasearch. Berlin, Germany.
 21. Sedek, G. & Brzezicka, A. (September, 2009). The Influence of Depression and Aging on Generation of Mental Models. Speech at XVIth Conference of European Society for Cognitive Psychology (ESCoP). Kraków.
 22. Sędek, G. i Brzezicka, A. (July, 2009). The influence of depression and aging on generation of mental models. Speech at 11th European Congress of Psychology. Oslo, Norway.
 23. Brzezicka, A. i Gola, M. (June, 2009). Depression, brain asymmetry in alpha band and cognitive performance. Krakow Workshop on Psychophysiology. Kraków.
 24. Brzezicka, A. i Bedyńska, S. (May, 2009). Bezradność intelektualna w szkole. XIV Bemowskie Forum Oświatowe: „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w dobie zmian oświatowych”, Warszawa.
 25. Participation as a teacher at international interdisciplinary winter school „Research methods in cognitive studies 2” (REMICS 2009, Zakopane, February 2009) – organized within ERASMUS Intensive Programme – workshop: The influence of depression on working memory: TAF paradigm.
 26. Brzezicka, A (October, 2008). Neuroobrazowanie procesów rozumowania. Wykład wygłoszony podczas sympozjum: Obrazowanie funkcji i struktury mózgu: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? for 90th anniversary of Nencki Institute Warszawa.
 27. Kamiński, J., Gola, M., Brzezicka, A i Wróbel, A. (October, 2008). Application of ICA algorithm to EEG data from a visual attention experiment. Bernstein Symposium. Monachium, Niemcy.

Courses

 • 2013, February – Organizing and participating in 3-days long Workshop on Advanced EEG Analysis led by Dr Stephan Debener, Chlewiska, Poland.
 • 2012, September – 2nd INAPIC Fall Workshop Longitudinal Methods to Analyze Brain-Behavior Relationships – participating in workshop and research stay (as part of cooperation with Anne Eschen, PhD) at The International Normal Aging and Plasticity Imaging Center (INAPIC), Zurich, Switzerland
 • 2010 June – Tenth EEGLAB Workshop – participating in workshop about EEGLAB software, intensive 4-day workshops lead by software developers, Jyvaskyla, Finlandia
 • 2008, July – Participating in workshop: “Analysis of event-related brain dynamics using EEGLAB”
 • 2008, April, May – 5 weeks long stay at Functional Imaging Laboratory, Welcome Trust Centre for Neuroimaging, University College London (training at EEG/fMRI data analysis) by invitation from prof. Richard Frackowiak
 • 2007, April – “Zastosowanie modelowania równań strukturalnych do budowania i oceny relacji między zmiennymi” – AMOS, SPSS Polska
 • 2003. July – Participating in a competition lead by prof. Richard Gonzalez: „Advanced regression methods in research practice” during Warsaw International Summer Education, Warszawa
 • 2002, July – Participating in a competition lead by prof. Richard Gonzalez: „Advanced statistical analysis of survey date” podczas Warsaw International Summer Education, Warszawa
 • 2002, April – Participation in training: „Cognitive models of depression” lead by prof. Paula Hertel from Trinity University, Warsaw
 • 2002, February, March – Participation in statistics training: „Prognozowanie i analiza szeregów czasowych”, and „Analizy wielowymiarowe” lead by prof. Andrzej Sokołowski from Cracow University of Economics.

Scholarships and Awards

 • 2011 – Three-years scholarship for distinguished young scientists awarded by the Ministry of Science and Higher Education
 • 2011 – SWPS Rector’s award for outstanding academic activity in 2010/2011
 • 2010 – Conference scholarship awarded by Society for Psychophysiological Research (annual conference of SPR, Portland, Oregon)
 • 2009 – “START” Scholarship awarded by Foundation for Polish Science (FNP) for most talented young scientists (scholarship’s extension)
 • 2008 – First Prize in a competition for the best scientific and academic book during Academic Book Fair “Academia 2008”. Awarded for the book “Statystyczny drogowskaz” (Statistical Signpost) edited by Sylwia Bedyńska and Aneta Brzezicka
 • 2008 – “START” Scholarship awarded by Foundation for Polish Science (FNP) for most talented young scientists
 • 2006 – SWPS Rector’s award (“Medal SWPS”) for entirety of scientific and academic work
 • 2005 – SWPS Rector’s academic award for implementation of innovatory statistics classes in distance learning mode.
 • 2003 – Conference scholarship awarded by Foundation for Polish Science (FNP)