Poprawa intelektu

Badania pokazują, że poprawa funkcji poznawczych poprzez intensywny trening jest możliwa, jednak wciąż nieznane są leżące u jej podłoża czynniki motywacyjne, poznawcze oraz psychofizjologiczne. Głównym celem badań prowadzonych w GamesLab jest poszerzenie wiedzy na temat psychologicznych i psychofizjologicznych mechanizmów leżących u podłoża skuteczności treningów poznawczych.

Alt Text

Poprawa intelektu

Badania pokazują, że poprawa funkcji poznawczych poprzez intensywny trening jest możliwa, jednak wciąż nieznane są leżące u jej podłoża czynniki motywacyjne, poznawcze oraz psychofizjologiczne. Głównym celem badań prowadzonych w GamesLab jest poszerzenie wiedzy na temat psychologicznych i psychofizjologicznych mechanizmów leżących u podłoża skuteczności treningów poznawczych.

Cognition

Traininngs

Treningi Pamięci Roboczej

Treningi pamięci roboczej opierają się zazwyczaj na zadaniach typu N-wstecz i mają na celu wyćwiczenie wąskiego zakresu podstawowych funkcji wykonawczych. W założeniach ma to poprawić szerszą gamę funkcji poznawczych, w tym inteligencję płynną. Jednak podstawowym mankamentem badań z użyciem tego typu treningów jest brak poprawy poza trenowaną umiejętnością (czyli pamięcią roboczą).

Treningi Pamięci Roboczej

Treningi pamięci roboczej opierają się zazwyczaj na zadaniach typu N-wstecz i mają na celu wyćwiczenie wąskiego zakresu podstawowych funkcji wykonawczych. W założeniach ma to poprawić szerszą gamę funkcji poznawczych, w tym inteligencję płynną. Jednak podstawowym mankamentem badań z użyciem tego typu treningów jest brak poprawy poza trenowaną umiejętnością (czyli pamięcią roboczą).

Trainings


Gry Wideo

Treningi wykorzystujące gry wideo opierają się na popularnych grach w celu poprawy funkcji poznawczych, w szczególności przerzutności uwagi czy kontroli poznawczej. Po treningu z użyciem gier wideo obserwowano poprawę w szerokim zakresie funkcji poznawczych, jednak badania te przynoszą niespójne wyniki a przede wszystkim cierpią na brak teoretycznego uzasadnienia uzyskiwanej poprawy.

Video Game

Gry Wideo

Treningi wykorzystujące gry wideo opierają się na popularnych grach w celu poprawy funkcji poznawczych, w szczególności przerzutności uwagi czy kontroli poznawczej. Po treningu z użyciem gier wideo obserwowano poprawę w szerokim zakresie funkcji poznawczych, jednak badania te przynoszą niespójne wyniki a przede wszystkim cierpią na brak teoretycznego uzasadnienia uzyskiwanej poprawy.

Video Game

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Chociaż badania w tych dziedzinach zdecydowanie pokazują, że poprawa funkcji poznawczych poprzez treningi jest możliwa, to jednak wciąż nieznane są leżące u jej podłoża czynniki motywacyjne, poznawcze oraz psychofizjologiczne. W obydwu nurtach dotychczasowe badania skupiały się na zaprezentowaniu możliwości poprawy funkcjonowania intelektualnego a zaniedbywały próby zrozumienia podstaw jej występowania.

Nasz projekt, poprzez serię ściśle kontrolowanych badań treningowych z wykorzystaniem zarówno treningów pamięci roboczej jak i implementacji gier video do treningu funkcji wykonawczych, ma na celu zrozumienie mechanizmów stojących za obserwowaną poprawą funkcjonowania poznawczego. Mamy nadzieję, że wyniki projektu będą służyć za podstawę przyszłych badań prowadzących do opracowana skuteczniejszych form treningów poznawczych.

Więcej informacji znajdziesz w Opisie Projektu.

 

GamesLab jest częścią Katedry Psychofizjologii Procesów Poznawczych Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.


Nasze laboratorium S 105 znajdziesz w głównym budynku. Najłatwiej do nas trafić poprzez wejście od ulicy Gocławskiej 12, następnie podążając za wskazówkami do GamesLab. Więcej informacji znajdziesz na stronie Kontakt.


Osoby chętne do udziału w badaniach wypełniają krótki ogólny formularz zgłoszeniowy. Koordynator poszczególnego badania kontaktuje się z wybranymi osobami, które wypełniły kwestionariusz w celu poinformowania o szczegółach i uzgodnienia dokładnego terminu badania.